Top

Back

Artists on Their Art

Topic Speaker Date / Time Venue
On Rehearsing the Kunqu Opera The Legend of the Purple Hairpin Speakers: Wang Shiyu, Wang Fengmei, Shen Bin, Koo Siu-sun
Moderator: Cheng Pei-kai
16/6 (Thu)
7:30pm
AC1, Level 4, Administration Building, Hong Kong Cultural Centre
The Features of Martial Arts in Shao Opera Speakers: Liu Jianyang, Yao Baiqing, Shi Jiejing, Zhang Lixin
Moderator: Chan Chun-miu
26/6 (Sun)
2:30pm
Function Room, 4/F, Ko Shan Theatre New Wing
A Discussion on Chinese Opera Vocal Styles Through the Caozhou Regional Genre Speakers: Zhou Bo, Xu Xiangdong, He Xiliang, Hou Yanli, Song Xiuhong
Moderator: Chan Chun-miu
14/7 (Thu)
7:30pm
AC2, Level 4, Administration Building, Hong Kong Cultural Centre
The Performing Features of Civil and Military Plays in Peking Opera Speakers: Chi Xiaoqiu, Zhu Qiang, Zhang Shujing, Zhan Lei
Moderator: Chan Chun-miu
27/7 (Wed)
7:30pm
AC2, Level 4, Administration Building, Hong Kong Cultural Centre
The Performance Characteristics of the Schools and Styles of Peking Opera Speakers: Yu Kuizhi, Li Shengsu, Yang Chi, Sun Guiyuan (National Class One Director, Artistic Advisor of First Troupe of the China National Peking Opera Company), Jiang Qihu, Wang Yue, Zhang Jing, Liu Kuikui, Ma Xiangfei, Hu Bin, Song Yixuan, Zhu Hong, Liu Mengjiao, Lu Yaoyao, Li Wenying, Chen Xuzhi, Tuo Zhiguo
Moderator: Chan Chun-miu
3/8 (Wed)
7:30pm
AC2, Level 4, Administration Building, Hong Kong Cultural Centre
Pre-performance Talk on Cantonese Opera Sacrificing the Son* Speakers: Hong Hai, Hong Wah, Liu Xun, Yeung Chi-sum, Elmond 8/8 (Mon)
7:30pm
AC1, Level 4, Administration Building, Hong Kong Cultural Centre
Post-performance Talk on Cantonese Opera Sacrificing the Son* Speakers: Hong Hai, Hong Wah, Liu Xun, Yeung Chi-sum, Elmond 15/8 (Mon)
7:30pm
AC1, Level 4, Administration Building, Hong Kong Cultural Centre
  • *In Cantonese. Other sessions in Putonghua.
  • Free admission. Limited seats available on a first-come-first-served basis.